PF 2024

Želáme Vám zdravie, spokojnosť, šťastie a mnoho úspechov aj v nasledujúcom roku 2024. Pripájame poďakovanie za Vašu dôveru a tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu.

Kolektív f. Rosnička